top (japanese) > electrical heating wire (japanese) > ลวดความร้อน-Furnace Wire
0uji osaka

 Ouji Shoukai Co.     ouji osaka

 

ลวดความร้อน ( Nickel chromium , Kanthal และอื่นๆขององค์ประกอบความร้อน )
วัสดุและการผลิต

 

บริษัทของเราขายและมีสต็อกลวดความร้อน ( โครเมี่ยมนิกเกิล , เหล็กโครเมี่ยม , Kanthal ) และเหล็กนิกเกิลหลายชนิดทุกขนาด
ถ้าให้เวลาเรา  เราสามารถที่จะผลิตสินค้านอกสต็อกได้

 

สินค้าของเราผ่านการตรวจสอบอย่างดีและควบคุนคุณภาพดีมาก สามารถที่จะสนุนสินค้าของคุณไค้ดีแน่นอน

 

 

ลวดกลม , เส้นวง กรุณาติดต่อเราได้
บริษัทของเรายังสามารถผลิตมวรและผลิตประมวลผลคอยล์ขนาดเล็กที่ยากได้
และนอกจากนี้บริษัทเรายังผผลิตเตาไฟฟ้าขนาดเล็กด้วย

 

เรายังผลิตRadiant Heaterอย่างเตาอลูมิเนียมหลอมละลายถ์อครอง , ฟิล์มทำความร้อนออกไซค์  , สินค้าประมวลผลลวดควานร้อนของเตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วย

เราสามารถผลิตลวดความร้อนแบบ Helical  rolling , Flower rolling , Wave rolling และติดฟิล์มออกไชค์

 


1.

การประมวลสายลิบบิ้นสำหรับเตาไฟฟ้า

2.

Radiant heater

3.

Helical coil , Flower rolling
Porcupine heating elements
Oxide film for electrical insulation

4.

รูปภาพของการผลิตสร้างแกนของเตาท่อ

5.

Spiral oxide
Oxide film
 Oxide film for electrical insulation

6.

Coiling machine (มีครบ3แบบใหเลือก)

7.

เตาขนาดเล็ก  (small furnace)

 

เราไม่สามารถที่จะพูดภาษาอื่นได้นอกจากภาษาญี่ปุ่น

ถ้าคุณให้เวลาในการตอบรับ เราสามารถตอบคุณเป็นภาษาไทยได้โดย e-mail หรื่อ fax ได้

Mail ;ouji.kuroda@nifty.ne.jp

We can not speak English.
Please telephone speaking in Japanese.

If it is mail, it is possible to read even in English.
Please wait for several days until replying.

 

 Ouji Shoukai Co.
 1-27-1 Chiyozaki,Nishi-ku,Osaka City,Osaka,Japan (550-0023)
Fax; (+81) 6 6582 4023

 

Flag Counter